มือถือเก่าต่อยอดชีวิต! “โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” มอบเงินกว่า 3 ล้าน ให้ 4 มูลนิธิ

วันที่ 8 ม.ค. ที่สโมสรโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 4 คณะผู้จัดงาน “โครงการมือถือเก่า ไปชีวิตใหม่มา” พร้อมดารานักแสดง บรรดาจิตอาสา ตัวแทนหน่วยงานรัฐและเอกชนได้เข้าร่วมงาน พร้อมกับร่วมกันมอบเงินให้กับตัวแทนมูลนิธิต่างๆ สำหรับโครงการที่รับบริจาคมือถือเก่าที่เสียเราได้รับบริจาคมือถือจากประชาชนจากทั่วประเทศจำนวน 1.7 ตัน ก่อนนำไปรีไซเคิลและสามารถนำเงินรายได้ที่เกิดจากการรีไซเคิลจำนวน 3,620,000 บาท

โดยวันนี้ได้มอบเงินให้กับ 1.มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ จำนวน 1,560,000 บาท, 2.ศิริราชมูลนิธิเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 ปี จำนวน 1,560,000 บาท, 3.กลุ่มพหุ ชนคนอาสา (The CAP) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้มีจิตสาธารณะที่จะช่วยสร้างสรรค์และบรรเทาทุกข์ให้กับสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 200,000 บาท และมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เพื่อสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือสิ่งมีชีวิต ด้อยโอกาสและสัตว์ยากไร้ จำนวน 300,000 บาท

โดย น.ส.สายฝน อภิธนัง หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา พร้อมคณะได้เริ่มเฟสที่ 2 ของโครงการชื่อ “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” รายได้จะถูกส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถบริจาคมือถือเก่าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค.61 ที่จิตอาสาประจำโครงการ 2 หมื่นคนทั่วประเทศและที่โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัย ทั่วประเทศ, ศูนย์ ทสม. ประจำตำบล ทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ, ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา โดยสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯได้ที่ Facebook: มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์