ทิพวรรณ ปานเพ็ชร์ ผู้จัดการสื่อการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ทิพวรรณ ปานเพ็ชร์ ผู้จัดการสื่อการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน