ปราณี บุตรน้ำเพ็ชร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด(ตลาดสี่มุมเมือง) มาแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีของการจัดตั้ง ณ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันนี้ (9 มกราคม 2561)ปราณี บุตรน้ำเพ็ชร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด(ตลาดสี่มุมเมือง) มาแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีของการจัดตั้ง  ณ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ