เทศบาลทัพทันเมืองอุทัยฯเตรียมจัดงานวันเด็ก ชูเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

เทศบาลตำบลทัพทัน เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมสอดแทรกการเรียนรู้ตามศาตร์พระราชา เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจะจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาตร์พระราชา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าหลากหลายชนิด และเพลิดเพลินกับการแสดงบนเวทีและการตอบปัญหาชิงรางวัล

นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัพทัน กล่าวว่า เทศบาลตำบลทัพทันได้มีความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงวันที่ 13 มกราคมนี้ โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่และคนงานของเทศบาล จัดสถานที่ เวที กลางเต๊นท์ ตั้งจุดบริการรองรับเด็กๆเยาวชน และผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานมาท่องเที่ยวในงานวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาตร์พระราชา ตำบลหนองหญ้าปล้อง เขตพื้นที่เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน

จึงทำให้งานวันเด็กปีนี้มีคอนเซ็ปต์ขึ้นว่า เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว ซึ่งการจัดงานของเทศบาลตำบลทัพทัน อาจจะแปลกไปกว่าที่อื่นที่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่การจัดงานวันเด็กของที่นี่จะเน้นการสอดแทรกความพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจะมีฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น เกษตรผสมผสานพืชผักสวนครัวต่างๆ  แปลงนาสาธิต และฐานประมง ที่จะให้ความรู้ในการเลี้ยงปลานิล ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบพันธุ์ปลานิลซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่มีวิตามินที่ราคาถูกที่สุดให้กับคนไทย และยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งฐานการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ และฐานการเลี้ยงปศุสัตว์อื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ทางเทศบาลยังเปิดโอกาสให้เด็ก เยาววชน และผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาท่องเที่ยวในงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ได้เข้าชมสวนสัตว์ขนาดย่อมๆ ซึ่งจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยได้ทำเอ็มโอยูกันไว้ว่า หากมีการเพาะพันธุ์ออกลูกออกหลานจะคืนพันธุ์สัตว์ป่าให้กับศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และมีการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เช่น เก้ง กวาง กวางดาว เนื้อทราย เป็นต้น รวมทั้งจะได้เข้าชมสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น แพะ แกะ และวัว ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย และนอกจากจากยังมีหุ่นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี อีกมากมายให้ได้เข้าชม เช่น เสือโคร่ง กระทิงป่า วัวแดง เป็นต้น

ส่วนความเพลิดเพลินสนุกสนาน ก็จะมีการจัดเวทีกลางการแสดงดนตรีของเยาวชน การแสดงของนักเรียน ซุ้มและบูธการจัดงานของหน่วยราชการต่างๆ ที่จะมาให้ความรู้ความสนุกสนาน ในการตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกรางวัลต่างๆมากมาย รวมทั้งมีการจัดซุ้มเลี้ยงอาหารฟรี ให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกคนอีกด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์