กยท.ยืนยัน ไม่มีส่วนตุกติกโควต้าส่งออกน้ำยางข้น วอนทุกฝ่ายอย่าเต้าข่าวมั่ว อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

กยท. ยืนยัน ไม่มีส่วนตุกติกโควต้าส่งออกน้ำยางข้น วอนทุกฝ่ายอย่าเต้าข่าวมั่ว อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี ย้ำ หากพบหลักฐานการกระทำผิดใดๆให้รีบแจ้งมา กยท. โดยด่วน

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เปิดเผยถึง กรณีที่มีกระแสข่าวพาดพิงสร้างความเสื่อมเสียต่อพนักงานของรัฐ เรื่องที่มีผู้บริหาร กยท. นั่งเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทผลิตน้ำยางข้นส่งออกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา อีกทั้ง ยังมีการจำกัดการส่งออกยาง 3 ประเภท แต่ไม่จำกัดการส่งออกน้ำยางข้นและยางก้อนถ้วย รวมถึงมีการส่งออกน้ำยางข้นใน ปริมาณที่มากผิดปกติ โดยส่งผ่านไปยังประเทศมาเลเซีย และส่งต่อไปยังจีน ทางการยางแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะในฐานะที่ กยท.เป็นสมาชิกของสมาคมที่สำคัญต่างๆ ในวงการยางพาราไทย ทั้งสมาคมยางพาราไทย และสมาคมน้ำยางข้นไทย ซึ่งสถานะของสมาคมไม่ได้แสวงกำไร แต่มุ่งเน้นให้เกิดการร่วมกันและพัฒนาธุรกิจยางพารา ในกรณีของสมาคม   น้ำยางข้นไทย ทางสมาคม ได้เชิญให้ผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของสมาคม ถือว่าเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากทุกครั้งที่ราคาน้ำยางสดจะปรับตัวในทิศทางขาลง กยท.ในฐานะที่ปรึกษาสามารถขอให้สมาคมช่วยซื้อในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งประโยชน์ก็ส่งถึงเกษตรกรโดยตรงเท่านั้น ดังนั้น การกล่าวหาว่ามีพนักงานไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทส่งออกน้ำยางข้นใน จ. สงขลา ไม่มีแน่นอน คาดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจไปเองและเป็นการให้ร้ายกับ กยท.

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ประเด็นการควบคุมการปริมาณการส่งออกยางของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มีข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) ระหว่างรัฐบาล 3 ประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือมีมติเห็นชอบในการประกาศมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพารา โดยมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่มกราคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้กำหนดการลดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกัน 3 ประเทศ จำนวน 350,000 ตัน ประกอบด้วยยาง 3 ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่ง STR20 และยางคอมปาวด์ ส่วนการส่งออกน้ำยางข้นนั้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในประเทศสมาชิกที่มีการส่งออกน้ำยางข้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจำกัดการส่งออก จึงไม่มีการนำน้ำยางข้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดการส่งออก ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

จากการให้ข่าวที่มีการส่งออกน้ำยางข้นมากกว่าปกตินั้นจึงไม่เป็นความจริง เป็นเพียงการให้ข้อมูลที่บิดเบือน เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้ง ส่งผลเสียต่อทุกฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อยากขอให้ผู้ที่ให้ข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนให้ข้อมูลกับสื่อออกไป กยท. พร้อมรับฟัง และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่อย่าเต้าข่าวไปเอง เพราะอาจจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายได้ ในส่วนของนาย ทศพล ขวัญรอด หากมีข้อมูลหรือหลักฐานว่าผู้บริหารระดับสูง กยท. คนใด เป็นที่ปรึกษาของบริษัท น้ำยางข้น ใน จ. สงขลา ตามที่กล่าวหา สามารถแจ้งข้อมูลหรือหลักฐานมาทาง กยท. โดยด่วนรองผู้ว่าการ กล่าวย้ำ