นศ.วปอ.รุ่น 60 ศึกษาการจัดการน้ำต้นทุน ชป.ขอนแก่น หวังนำความรู้ช่วยเกษตรกร ก้าวสู่ ‘สมาร์ทฟาร์มเมอร์’

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ภายในสำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 60 เข้าเยี่ยมชมและศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยมีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทานร่วมให้การต้อนรับ

พล.ท.ปริพัฒน์กล่าวว่า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งนักศึกษา วปอ.ทุกท่านเป็นผู้บริหารระดับสูง มีตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ที่ได้มาศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ตั้งแต่การจัดหาแหล่งน้ำทั้งในรูปแบบอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริ การจัดสร้างฝายทดน้ำ ฝายแบบประชารัฐ รวมถึงน้ำบาดาลใต้ดินเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งการต่อยอดการบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่ได้ สำหรับนำไปใช้ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรน้ำหยด ผ่านนวัตกรรมพลังงานทดแทนประเภทโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้กับปั๊มน้ำซัก ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ครบทั้ง 12 เดือน หรือ 1 ปี รวมทั้งการนำกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้กับไฟแสงสว่าง หม้อหุงข้าว เพื่อการดำรงชีพในพื้นที่การเกษตรกรรมที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรที่ได้ผลนี้ ทางคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 60 จะได้มีการร่วมกันเขียนแผนเพื่อนำเสนอให้กับรัฐบาลได้เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ในยุคของการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์