เครือข่ายเกษตรกรสวนยางกดดันรัฐ เร่งเปิดจุดรับซื้อยาง กระตุ้นราคาช่วยชาวสวน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย จ.ตรัง และตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้ายางพารามาตรฐาน GMP ของกยท.และจ.ตรัง เร่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางในพื้นที่ เพื่อการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพส่งขายสร้างตลาดด้วยตนเอง ดูดซับปริมาณน้ำยางดิบในตลาด ลดการพึ่งพาตลาดกลางยางพารา และพ่อค้าคนกลาง

ทั้งนี้ นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายวีระพร วงษ์ธรรม ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว อ.ปะเหลียน เดินทางมาร่วมพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเปิดจุดรับซื้อยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐแก่ 7 กระทรวงหลัก จำนวน 1.8 แสนตัน หลังกำหนดเวลาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้เปิด

นายประทบกล่าวว่า ขณะนี้มีเพียงกองทัพบกและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเท่านั้น ที่ตอบรับจำนวนโครงการและปริมาณยางที่จะต้องใช้เข้ามาที่ กยท. ส่วนกระทรวงอื่นๆ ยังไม่ตอบรับ ถือว่าล่าช้ามาก เพราะภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนยาง จะปิดกรีดยางในเดือนเมษายนแล้ว ขณะที่ราคายังตกต่ำ เป้าหมายถึงกิโลกรัมละ 60 บาทคงเป็นไปไม่ได้หากไม่เร่งเปิดจุดรับซื้อเพื่อป้อนยางให้แก่กระทรวงต่างๆ ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 จะแตกต่างจากเมื่อปี 2559 คือจะต้องให้กระทรวงต่างๆ แจ้งจำนวนโครงการและปริมาณการใช้ยางเข้ามาก่อนจึงจะซื้อส่งให้ แทนการซื้อยางเก็บเหมือนปี 2559 จึงทำให้เกิดความล่าช้า ล่าสุด มีการตอบรับปริมาณยางที่จะใช้เข้ามาเพียง 2 แห่งเท่านั้น ส่วนกระทรวงอื่นๆ ยังไม่มี จึงอยากเรียกร้องให้รัฐเร่งปิดจุดรับซื้อโดยด่วนที่สุด เพื่อกระตุ้นราคายางช่วยเหลือชาวสวนยาง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์