ก.เกษตรฯเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหนี้นอกระบบ จับมือ”บ.จ.ธ.-ธ.ก.ส” ให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ

นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน ปี 2559 ร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือบจธ. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯกำลังเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบหรือเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบแต่เสียดอกเบี้ยสูง โดยใช้เงินช่วยเหลือของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของทางบ.จ.ธ.เบื้องต้นมีเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้จากคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัด และ อชก.ส่วนอำเภอ จำนวน 809 ราย จำนวนเงิน 202.74 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ อชก.ส่วนกลาง จำนวน 330 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 323.17 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 525.91 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯติดขัดปัญหาในเรื่องงบประมาณทำให้ยังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ จึงได้ลงนามเอ็มโอยู เพื่อให้บ.จ.ธ. และธ.ก.ส. เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินกู้แทน  ซึ่งคาดว่าหลังจากลงนามแล้วภายใน 1 – 2 สัปดาห์ บจธ. และธ.ก.ส.จะสามารถอนุมัติเงินกู้เพื่อนำร่องช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแรกจำนวน 809 รายได้ก่อน หลังจากนั้นจะทยอยช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มต่อๆไป

“เกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ ต้องจ่ายดอกเบี้ย 3-4% ต่อเดือน โดยมักจะนำที่ดินไปค้ำประกันนายทุน หรือขายฝากที่ดินโดยโอนกรรมสิทธิ์ไปให้และจะซื้อคืนทีหลัง  ซึ่งมีโอกาสสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินสูงมากเพราะดอกเบี้ยแพง และจ่ายไม่ไหว ทั้ง 3 หน่วยงาน จึงต้องเร่งช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกิน โดยให้การช่วยเหลือกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำประมาณ 3% ต่อปี รวมทั้งให้การช่วยเหลือในการฟื้นฟูรายได้โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นเกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องมีภาระหนี้หนักที่เกิดจากผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากการประกอบอาชีพสุจริต ไม่ใช่หนี้สินจากการพนัน และจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินเฉลี่ย 5 -15 ไร่”