ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เล็งเปิดโอกาสให้จังหวัดอื่นร่วมเวทีประกวดมะขามหวาน พร้อมยกเป็นระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวชี้แจงถึงการประกวดมะขามหวาน หลังมีข้อซักถามถึงทางจังหวัดเพชรบูรณ์จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ ส่งมะขามหวานเข้าร่วมประกวดภายในงาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์” ประจำปี 2561 ได้หรือไม่ ว่า อยากเชิญชวนทุกจังหวัดมาร่วมประกวดมะขามหวาน แต่ไม่มั่นใจว่าจังหวัดอื่นๆ จะมีหวานกว่าเพชรบูรณ์หรือเปล่า ปัจจุบันเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ปลูกมะขามหวานได้มีคุณภาพที่สุด ข้อเท็จจริงก็มีจังหวัดใกล้ๆ ปลูกได้เหมือนกัน แต่หากจะขายได้ต้องมาติดแบรนด์ที่เพชรบูรณ์ก่อน

“จริงๆแล้วเราได้ทำ GI ประกาศไปแล้วว่ามะขามหวานเพชรบูรณ์มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆ อย่างไรก็ตามในการยกระดับการประกวดมะขามหวานก็เห็นด้วย อยากจะทำหรือยกระดับให้เป็นระดับประเทศ แต่ไม่มั่นใจว่าทำไปแล้วจะมีจังหวัดอื่นๆ ส่งเข้าประกวดหรือไม่ เพราะมะขามหวานเพชรบูรณ์ค่อนข้างจะเป็นหนึ่งเดียวจริงๆ แต่ทั้งนี้ก็รับเรื่องนี้ไว้และนำไปพิจารณา” นายพิบูลย์ กล่าว

นายสถิตย์ ยะแก้ว รักษาการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า ปัจจุบันเพชรบูรณ์มีพื้นที่เพาะปลูกมะขามหวานที่ให้ผลผลิตแล้ว ราว 78,715 ไร่ คาดผลผลิตในปีนี้ราว 30,620 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 3,000 ล้านบาท ส่วนการประกวดมะขามหวานจะมีขึ้นในวันที่ 23 มกราคมนี้ กำหนดไว้ 5 สายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง พันธุ์ขันตี และพันธุ์อื่นๆ โดยหลักเกณฑ์การจัดส่งมะขามหวานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นเกษตรกรภายในจังหวัดเท่านั้น มีเกษตรกรอำเภอ-ตำบลเป็นผู้รับรองพันธุ์และสามารถนำชี้ต้นพันธุ์ได้ เกษตรกร 1 คนส่งได้เพียง 1 ตัวอย่าง 1 สายพันธุ์โดยเกษตรกรเริ่มส่งตัวอย่างมะขามหวานได้ตั้งแต่วันที่ 8-19 มกราคม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์