ยางพารามาแล้ว! ครม.อนุมัติบัญชีสินค้าควบคุมปี 61 ดึงยางพาราเข้ากลุ่มด้วย-แก้ราคาตก

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการกำหนดรายการสินค้าและบริการควบคุม ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 53 รายการ แยกเป็น สินค้า 48 รายการ และบริการ 5 รายการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมรายการสินค้าอีก 6 รายการ จากในปี 2560 ที่มีอยู่ 47 รายการ

โดยสินค้าควบคุม 6 รายการที่เพิ่มเติมเข้ามาในบัญชี ประกอบด้วย สินค้าในหมวดอุปโภคบริโภคประจำวัน 5 รายการ คือ 1.สบู่ก้อน สบู่เหลว 2.แชมพู 3.น้ำยาปรับผ้านุ่ม 4.ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าผู้ผลิตปรับลดขนาดบรรจุ แต่ยังคงราคาเดิมหรือไม่ลดราคาลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 5.ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีความนิยมใช้กันมากขึ้น

 

สินค้าในหมวดเกษตร เพิ่มเติม 1 รายการ คือ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวสวนยางพารา เนื่องจากเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และมีข้อร้องเรียนว่าเกิดจากระบบการซื้อขายของผู้ประกอบการที่รับซื้อยางในปัจจุบันที่ไม่เป็นธรรม และมีการเอาเปรียบชาวสวนยาง

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์