เกษตรกรเฮ! รัฐลุยต่อโครงการประกันภัยชาวนา ปี 61 สั่งเพิ่มวงเงิน – พื้นที่คุ้มครอง

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 17 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการประกันภัยการเกษตร ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2559 และ 2560 โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและช่วยเหลือเกษตรกรเป็นอย่างดี และคุ้มครองชาวนาทั้งเรื่องของโรคและสาธารณภัยที่เกิดจากการทำการเกษตร จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางประกันภัยให้ขยายการครอบคลุมไปถึงพืชผลการเกษตรอื่น เพื่อช่วยเกษตรกรลดปัญหาความยากจนซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดทำโครงการภัยการเกษตรในปี 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสรุปแนวทาง เพื่อปรับปรุงรูปแบบการรับประกันภัยให้เหมาะสมทั้งการลดอัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่มวงเงินคุ้มครอง และเพิ่มพื้นที่ได้รับประกันภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ และขยายการประกันภัยกับผลผลิตการเกษตรอื่นๆต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์