เกษตรฯ หวั่นโคพม่าสวมสิทธิ์โคไทยขาย สั่ง ‘โคบาลบูรพา’ ตรวจเข้มด่านชายแดน

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการกรมปศุสัตว์ เจ้าของโครงการโคบาลบูรพา ให้ดูแลเรื่องการลักลอบนำเข้าโคจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ โคจากประเทศพม่า มาสวมสิทธิ์โคไทยขายเพื่อเข้าโครงการ เนื่องจากโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 6 ปีตั้งแต่ปี 2560-2565 กำหนดต้องซื้อโคในประเทศเพื่อแจกให้เกษตรกรจำนวน 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท ภายใต้วงเงินดำเนินโครงการ 1,329 ล้านบาท โครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงโค-แพะ ในพื้นที่จ.สระแก้ว

“รมว.เกษตรฯ สั่งกำชับและเข้มงวดด่านที่ชายแดนทุกแห่งที่มีพื้นที่ติดเพื่อนบ้านหวั่นโคพม่า สวมโสร่งเข้าโครงการโคบาลบูรพา กรมปศุสัตว์จึงร่วมกับทุกด่านเข้มงวดในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการตรวจสอบโคที่จะขายเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นโคไทย ซึ่งปกติจะมีเบอร์หรือสัญลักษณ์ติดที่หูเหมือนเป็นบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนว่า เป็นโคไทย จึงไม่น่ามีปัญหา”

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการโคบาลบูรพา คือ ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก เป้าหมายระยะแรกเกษตรกร 6,000 ราย สนับสนุนแม่โคเนื้อ รายละ 5 ตัว ล่าสุดล็อตแรกมีเกษตรกร จำนวน 618 ราย ได้รับแม่โคแล้ว 3,090 ตัว หรือประมาณ 10% ของจำนวนโคที่จะแจกให้กับเกษตรกรเลี้ยง 30,000 ตัว มีการผสมเทียม 123 ตัว ได้ลูกแล้ว 10 ตัว จะสามารถส่งมอบแม่โคให้ครบ 100% ได้ ภายในสิ้นเดือนต.ค.นี้ น่าจะส่งมอบเสร็จสมบูรณ์

“หากแจกครบทุกรายเกษตรกรเป้าหมาย คาดมีโคตัวเมีย เพิ่มขึ้นประมาณ 13,363 ตัว ขณะที่โคตัวผู้ จะสามารถมีผลผลิตเนื้อโคสำหรับบริโภคลดการนำเข้ามูลค่า 2,932 ล้านบาท”

นายสมชวน กล่าวว่า สำหรับโคเนื้อในประเทศไทย มีจำนวน 4.87 ล้านบาท เป็นโคตัวผู้ 30% และโคตัวเมียจำนวน 70% มีการผลิตโคไม่เพียงพอความต้องการบริโภคในประเทศจำนวนประมาณ 2 แสนตัว หรือผลิตได้เพียง 1 ล้านตัว/ปี ทำให้ไทยต้องทำเข้าเนื้อโคและเครื่องในแต่ละปีจำนวนมาก

ส่วนการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เป้าหมายระยะแรกเกษตรกร 100 ราย สนับสนุนแพะเพศเมีย รายละ 30 ตัว เพศผู้รายละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 32 ตัว ต่อราย ซึ่งเกษตรกรจากอ.อรัญประเทศ แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 50 ราย สร้างคอกเสร็จแล้ว 20 ราย ปลูกหญ้า จำนวน 60 ไร่

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์