ระบาดหนัก!เกษตรจ.ประจวบเร่งเจาะลำต้นมะพร้าวหลังพบหนอนหัวดำระบาดหนัก

นางสาวธิดารัตน์ สุดสวาสดิ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การเจาะลำต้นมะพร้าวที่สูงกว่า 12 เมตร ประมาณ 2.3 ล้านต้นในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อฉีดสารเคมีกำจัดหนอนหัวดำตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ 29 จังหวัด มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 98 แล้ว หลังจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ระบาดมากที่สุดในประเทศ ล่าสุดเหลือเพียงต้นมะพร้าวบางส่วนที่ตกค้างอยู่นอกการสำรวจ แต่พบการระบาดช่วงที่รอการจัดซื้อสารเคมีนานกว่า 6 เดือน ซึ่งจะเร่งเข้าดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว จากนั้นทีมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประเมินผลการใช้สารเคมีเจาะลำต้นมะพร้าวทุกอำเภอที่มีการระบาด

“สำหรับต้นมะพร้าวที่ความสูงต่ำกว่า 12 เมตร มีการสำรวจพบการระบาดของหนอนหัวดำประมาณ 9 แสนต้น ขณะนี้ทราบว่าหน่วยงานในส่วนกลางได้จัดซื้อสารเคมีฉีดพ่นทางใบมะพร้าวแล้ว คาดว่าจะจัดส่งมาในพื้นที่ภายในเดือนมกราคมนี้ จากนั้นทีมฉีดพ่นทางใบจะเร่งเข้าดำเนินการฉีดพ่นในสวนมะพร้าวที่ทำเครื่องหมายให้เสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้การกำจัดหนอนหัวดำครอบคลุมต่อเนื่อง” นางสาวธิดารัตน์ กล่าวและว่า ต้นมะพร้าวที่ผ่านการเจาะและฉีดสารเคมีกำจัดหนอนหัวดำจะมีระยะเวลาควบคุมเพียง 90 วัน ดังนั้นเกษตรกรต้องหมั่นตรวจการระบาดของหนอนหัวดำ และสามารถซื้อสารเคมีชนิดเดียวกับที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองมาเจาะหรือฉีดพ่นเองได้ตามหลักวิชาการอย่ารอการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะอาจจะทำให้หนอนหัวดำกลับมาระบาดขยายวงกว้างได้อีก

 

ที่ม : มติชนออนไลน์