ชลประทานอำนาจฯหวั่นกระทบภัยแล้ง ชี้สัตว์เลี้ยงเริ่มหากินลำบาก เตือนประหยัดน้ำ

ผอ.ชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ หวั่นสถานการณ์ภัยแล้งกระทบน้ำดื่มน้ำใช้ เตือนให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัด เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บได้น้อย คาดช่วงเดือน มี.ค.นี้ น้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มลดลง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 ม.ค. นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ เผยถึงภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดอำนาจเจริญว่า ทั้งจังหวัดเริ่มวิกฤติกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมา จึงทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บของจังหวัดอำนาจเจริญ ในอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง และเขื่อนลำเซบาย 1 แห่ง มีปริมาณน้อยลงเหลือเพียง 21.922 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในปี 2557 มีถึง 49.989 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ขณะนี้ทางชลประทานเองก็ได้มีการบริหารการจัดการน้ำไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับพี่น้องเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำและมองเห็นคุณค่าของน้ำมากขึ้น ซึ่งตนเชื่อว่าในช่วงเดือน ม.ค.นี้ ไปจนถึงปลายเดือน ก.พ. จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคแต่งอย่างใด แต่คาดว่าช่วงต้นเดือนมีนาคม ไปจนถึงต้นเดือนเมษายน จะเกิดปัญหาน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคอย่างแน่นอน เนื่องจากน้ำในแต่ละแห่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บน้ำได้น้อย แต่การใช้ในการอุปโภคบริโภคกลับสูงขึ้นเท่าตัว

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ที่มีไว้สำหรับผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เหลือความจุน้ำเพียงแค่ 3.674 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 10.600 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อน้ำที่พี่น้องไว้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งในขณะนี้สัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือเริ่มหากินลำบากต้องหาแหล่งน้ำกินกินห่างไกลออกไปทุกที

 

ที่มา : มติชนออนไลน์