กล้วยหอมทองขายดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนด แพ็คส่งร้านสะดวกซื้อ 397 สาขา

วันที่ 18 ม.ค.รายงานข่าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนด จ.สงขลาว่า กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ต.ปากแตระ อ.ระโนด ได้พัฒนาด้านการตลาด ตั้งโรงงานรวบรวมผลผลิตกล้วยหอมทองและแปรรูปกล้วยหอมทอง เพื่อขยายตลาดโดยการแพ็คส่งขายร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 397 สาขาใน จ.สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลาและจ.นราธิวาส

รายงานข่าวว่า ในโรงงานรวบรวมผลผลิตกล้วยหอมทองและแปรรูปกล้วยหอมทอง มีนายจิระวัฒน์ ภักดี ประธานวิสาหกิจชุมชนระโนดกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ พร้อมสมาชิกได้ทำการตรวจกล้วยหอมทองในโรงบ่มกล้วย ที่เป็นห้องแอร์ควบคุมอุณหภูมิ 26 องศา ที่ส่งจำหน่ายงวดแรกในวันที่ 18 ม.ค.

“พนักงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนดได้ทำการแพ็คกล้วยหอมทองบรรจุใส่ถุง ล็อตแรก 5,955 ผล และจะส่งทุกวันวันละ 4,000 – 6,000 ผล ราคาขายผลละ 8 บาท และขณะนี้กล้วยหอมทองของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม สามารถรองรับออเดอร์ได้ทุกวัน”

นายจิระวัฒน์ เปิดเผยว่า ทางซีพีออยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฝึกอบรมคนงานในโรงบ่ม สอนวิธีคัดกล้วย การบ่มสี ชั่งขนาดน้ำหนักกล้วยที่ส่งให้กับเซเว่น อีเลฟเว่น น้ำหนัก 120 กรัมต่อผล ซึ่งเป็นน้ำหนักมาตรฐานที่ส่งขาย

นายจิรวัฒน์ เปิดเผยว่า โรงงานรวบรวมผลผลิตกล้วยหอมทองและโรงงานแปรรูป ได้ก่อสร้างโดยงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการประชารัฐร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น ในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.ระโนด และอำเภอใกล้เคียงได้มีอาชีพ และรายได้เสริม

นายจิรวัฒน์ เปิดเผยว่า มีการริเริ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษตั้งแต่ปี 2558 โดยได้ขยายไปทั่วทั้ง 7 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง มีสมาชิก 270 คน พื้นที่ปลูก 1,000 ไร่ และมีกลุ่มที่กำลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดแข็งของกลุ่มคือมีการทำการตลาดก่อนการผลิต

 

ที่มา : มติชนออนไลน์