กรมแพทย์แผนไทยฯเผย 31 มีนารู้ผล! ประสิทธิภาพยามะเร็ง ‘แสงชัย แหเลิศตระกูล’

เมื่อวันที่ 22 มกราคม  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงความคืบหน้าการทดสอบยามะเร็งของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ว่า เบื้องต้นจากการเก็บตัวอย่างใน 1,062 คน และขณะนี้ได้ผลมาทั้งสิ้น 566 คน พบว่าในกลุ่มนี้เป็นคนไข้ใหม่ร้อยละ 70 เป็นคนไข้เก่าร้อยละ 30 ซึ่งในจำนวนนี้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีผลตอบสนองที่ดีขึ้นร้อยละ 80 โดยอาการที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมี 3 ประการ ได้แก่ นอนหลับ มีแรง และรับประทานอาหารได้ ส่วนการลดขนาดของก้อนเนื้อยังไม่มีผลมายืนยันมากนัก แต่คาดว่าในอนาคตทุกอย่างจะดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการทำวิจัยต่อใน 3 เรื่อง คือ กลุ่มที่มาเป็นใคร โดยยึดผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งที่พบคือร้อยละ 55 ของผู้มารับยาไม่ได้รักษาแล้ว แต่ที่น่าสังเกตคือ ในจำนวนนี้เกือบครึ่งผ่านการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันและหลายรายอาการอาจดีขึ้นหรือคงที่ ซึ่งตรงนี้ต้องติดตามผลต่อไป

“ที่ผ่านมาทราบผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องการปนเปื้อนโลหะหนัก สเตียรอยด์ เบื้องต้นไม่พบสารปนเปื้อน จะพบเพียงเชื้อที่ทำให้ท้องเสีย ที่ก็มีโอกาสพบได้ในยาสมุนไพร เพราะเราเป็นเมืองร้อน ขณะนี้จะเหลือการรอผลการต้านโรคมะเร็งในระดับหลอดทดลองจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งภาพรวมทั้งหมดของยามะเร็งของนายแสงน่าจะทราบผลภาพรวมทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561” นพ.เกียรติภูมิ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์