“เมืองกาญจน์” เดินหน้าพัฒนาโรงงานกระดาษไทยสู่แลนด์มาร์กใหม่ เตรียมหารือทุกฝ่าย 1 ก.พ.61 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันนี้ 22 มกราคม 2561 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ์ ปลัดอำเภอ นางพรพิมล สงวนแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 นายบุญเลิศ วิริยาวุท ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในโรงงานกระดาษไทยจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้ เพื่อหารือเตรียมที่จะพัฒนาโรงงานกระดาษไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองกาญจน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงงานกระดาษ และโดยรอบโรงงานแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันมีสภาพที่เสื่อมโทรมมาก แต่ตัวตึกยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

สำหรับโรงงานกระดาษกาญจนบุรีมีเนื้อที่ 69 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 โดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้ริเริ่ม และเปิดดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2478 เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตธนบัตรไทยโดยใช้เยื่อไม้ไผ่ในการผลิต และปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการตามปกติ ทางจังหวัดกาญจนบุรีจึงเตรียมที่จะเรียกทุกฝ่ายเข้าประชุมหารือในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยกันปรับภูมิทัศน์ทั้งในโรงงานและโดยรอบโรงงานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และแหล่งความรู้ของประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยจะร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษ ให้เป็นภูมิบ้าน ภูมิเมืองของคนเมืองกาญจน์ และคนไทยทั้งประเทศ

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์