เผยในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำริให้ศึกษาเพาะเลี้ยงม้าน้ำเหตุต่างประเทศราคา3พัน/กก.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา น.ส.รติมา ครุวรรณเจริญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการหน่วยวิจัยความหลายหลายในทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พาสื่อมวลชนได้เข้าชมการเพาะเลี้ยงม้าน้ำ และการโชว์ชีวิตความเป็นอยู่ของม้าน้ำ ท่ามกลางกระแสข่าวที่ประชาชนได้ให้ความสนใจกรณีที่นำม้าน้ำมาย่างขายตัวละ 150 บาท ซึ่งหลายคนมีความเชื่อกันว่า สามารถรักษาโรคได้หลายชนิด อาทิ โรคหอบหืด เส้นโลหิตแดงตีบ ภาวะหย่อนสมรภาพทางเพศ แต่ยังไม่มีผลงานการวิจัยถึงการรักษาโรคดังกล่าว สำหรับสถาบันวิทยาทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปี 2561 ได้รับงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อทำการศึกษาวิจัยม้าน้ำในพื้นที่ อ.ศรีราชา อ.เมืองชลบุรี เพื่อสรุปจำนวนประชากรม้าน้ำในพื้นที่ชายทะเลดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาทราบว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาเปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลในปี 2527 ช่วงนั้นได้มีการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงม้าน้ำ พระองค์ได้ให้ความสนใจพร้อมทั้งตรัสว่า ม้าน้ำในต่างประเทศมีราคากิโลกรัมละ 3,000 บาท หากเพาะเลี้ยงได้ผลจะส่งเสริมให้เกษตรกรของไทยจะมีรายได้ดี ซึ่งทางสถาบันฯ ได้น้อมรับพระราชดำริ และได้มีการศึกษาวิจัยมาตลอด ถึงชีวิตม้าน้ำ ความเป็นอยู่ รวมทั้งโรคของม้าน้ำ แต่บางครั้งยอมรับว่าขาดงบประมาณในการวิจัย จึงไม่ได้มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง โชคดีที่ วช.ได้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยเกี่ยวกับม้าน้ำในปี 2561 นี้ ก็จะเกิดผลดีจะได้ทำการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของม้าน้ำ ซึ่งจะเกิดผลดีในอนาคต

 

ที่มา : มติชนออนไลน์