นักเรียนภูซางใหญ่ ปลื้มผักไฮโดรโปรนิกส์ ‘สลัดโรล’ ได้รับเสียงชื่นชม ‘หวาน-กรอบ’ (ภาพชุด)

นายเฉลิพล ชนะพาล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อ.สุวรรณคุหา จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตนและคณะครูของโรงเรียน ได้ร่วมกันประเมินโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ของนักเรียนชั้น ม.4 ในรายวิชางานเกษตร สอนโดยนายอนัน ต้นสวรรค์ ในการนำเสนอครั้งนี้ นักเรียนได้นำเอาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารเพื่อรับประทานในเมนู “สลัดโรล” ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ผักมีรสหวาน กรอบ ประกอบกับการมีน้ำจิ้มที่อร่อย จึงขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันดูแลและขอให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์