กรมชลฯยัน ชลประทานอำนาจเจริญมีน้ำอุปโภค บริโภค พอในหน้าแล้ง-ปลูกข้าวนาปี

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงเว็บไซต์มติชนออนไลน์ ประจำวันที่ 18 มกราคม เสนอข่าว ชลประทานอำนาจเจริญ หวั่นกระทบภัยแล้ง ชี้สัตว์เลี้ยงเริ่มหากินลำบากเตือนประหยัดน้ำ สรุปความว่า ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่ามีปริมาณน้ำน้อย หวั่นสถานการณ์ภัยแล้งกระทบภาคการใช้น้ำ โดยเฉพาะน้ำอุปโภค บริโภค และปศุสัตว์ ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดนั้น

กรมชลประทานขอเรียนว่า ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญไม่เคยให้ข่าวดังกล่าวกับผู้สื่อข่าวตามที่ระบุในข่าวแต่อย่างใด แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดอำนาจเจริญในปี 2561 มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเป็นแหล่งน้ำต้นทุนถึง 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ และเขื่อนทดน้ำลำเซบาย ซึ่งมีปริมาณน้ำต้นทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุเก็บกัก ณ วันที่ 18 มกราคม

โดยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือว่าปีนี้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆในฤดูแล้ง อีกทั้งยังมีน้ำเพียงพอสำหรับสนับสนุนการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปีอีกด้วย

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้จัดประชุมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติมุ่งเน้นพื้นที่ใช้น้ำน้อย พร้อมวางแผนส่งน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้งซึ่งทางโครงการ ได้เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้วปี 2561 อย่างแน่นอน ทั้งนี้หากประชาชนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำนาจเจริญ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ โทร 045 451 554