“หนองคาย” เตรียมจัดมหกรรมคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (29 มกราคม 2561) ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย แถลงข่าวการจัดโครงการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่โอท็อปจังหวัดหนองคาย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย ร่วมกับพัฒนาชุมชน และพาณิชย์จังหวัด โดยภายในงานนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอมาจัดแสดงและจำหน่าย เช่น อาหารแปรรูป เครื่องประดับตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากธรรมชาติ เป็นต้น

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายจะจัดมหกรรมคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่โอท็อปจังหวัดหนองคาย ในวันศุกร์ที่ 20 เมษาบน 2561 ณ ลานวัฒนธรรม จ.หนองคาย โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ การแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานของคลังปัญญาผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลและองค์กรด้านสตรี กลุ่มอาชีพคนพิการจากเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุจากเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ องค์กรด้านการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชน ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 45 บูท ซึ่งจะมีการประกวดผลิตภัณฑ์คลังปัญญาที่เหมาะสม โดดเด่น และยั่งยืน รวม 35 รางวัล รางวัลรวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรให้ผู้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด

ทั้งนี้ จ.หนองคาย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านคลังปัญญาผู้สูงอายุ บุคคลและองค์กรด้านสตรี กลุ่มอาชีพคนพิการ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ องค์กรเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังขาดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ตลาดอย่างยั่งยืนได้

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์