เกษตรกรปศุสัตว์บุกสนามบินน้ำ …ทวงสัญญา รมว.พาณิชย์ เหตุแก้ปัญหาข้าวโพดไม่คืบ…กระทบหนักต้นทุนเลี้ยงสัตว์

นายมาโนช ชูทับทิม อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ Egg Board นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จ.ชลบุรี เข้ายื่นหนังสือด่วนที่สุดถึง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทวงถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลังเคยร้องเรียนไปแล้วเมื่อธันวาคม 2560 เนื่องจากปริมาณข้าวโพดอาหารสัตว์ขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ที่กำลังเดือดร้อนอยางหนักจากภาวะราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำ โดยมี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ กล่าวว่า สมาชิกทั้ง 11 สมาคม ได้ร่วมกันทำหนังสือถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกครั้ง เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าในการพิจารณาแก้ปัญหาข้าวโพดขาดแคลน และมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง กระทบโดยตรงต่อต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ราคาผลผลิตเนื้อสัตว์กำลังตกต่ำ เป็นเหตุให้เกษตรกรปศุสัตว์ต้องประสบภาวะขาดทุน หากกระทรวงพาณิชย์ไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน คาดจะมีเกษตรกรต้องล้มเลิกกิจการเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก และจะกระทบไปตลอดห่วงโซ่

“อันที่จริงทางออกของปัญหาก็มีอยู่ แต่หากรัฐบาลเพิกเฉยไม่ใส่ใจที่จะบริหารจัดการ เท่ากับท่านกำลังทำร้ายทำลายเกษตรกรตาดำๆ ลำพังแค่ราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำ ก็ลำบากมากแล้ว นี่ยังต้องมาจ่ายค่าข้าวโพด อาหารสัตว์แพงเกินเหตุ เราแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้ว ถ้าพวกเราอยู่ไม่ได้ ใครจะซื้อข้าวโพดมาเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดก็ตายด้วย วงการปศุสัตว์จะลืมครืนเป็นลูกโซ่แน่นอน” นายวีระพงษ์กล่าว