สัมผัสวิถีชีวิตพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ ใน หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

บ้านของพ่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ทุ่งภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เปิดให้ผู้สนใจเปิดเข้าชมกันแบบฟรีๆ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขอในหลวง รัชกาลที่ 9

ป๊อก – โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว พิธีกรดำเนินรายการ อาสาพาลงพื้นที่ไปยัง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” ที่เกิดจากที่ดินของตนเอง แต่มีความต้องการที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นและสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อได้ให้ไว้  ป๊อก – โฆษวิส ขอพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งบุคคล ผู้ที่น้อมนำคำสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน คุณ บุญญา ศรีสมาน ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้แขนงใหม่ ที่ตอบโจทย์ การเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ว่าจะเป็น การปลูกข้าว ผักสวนครัว หรือพืชไม้ต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ลงมือทำกันแบบจริงๆ

ติดตามเรื่องราวดีๆ ของบุคคลที่น้อมนำหลักปรัชญาของพ่อมาเป็นแบบอย่างได้ในช่วง หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 3SD (28)