‘โรงฆ่าสัตว์ กทม.’ ได้ผู้บริหารจัดการ หลังทิ้งร้าง 13 ปี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้เอกชนเข้ามาประมูลทรัพย์สินโรงฆ่าสัตว์ กทม. เขตหนองแขม ทั้งโรงฆ่าโค-กระบือ และโรงฆ่าสุกร เพื่อบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์กทม. ว่า หลังเปิดประกวดราคาหาเอกชนเข้าบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ กทม.เฉพาะโรงฆ่าโค-กระบือ

ล่าสุดบริษัท อินชา 786 จำกัด ชนะการประมูล โดยเสนอเช่าโรงโค-กระบือ เดือนละ 5.3 แสนบาท ระยะเวลาเช่า 15 ปี โดย 1 ปี 6 เดือนแรก ยกเว้นค่าเช่าเพื่อซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ พร้อมทดลองเดินระบบ เนื่องจากโรงฆ่าโค-กระบือก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2547 และถูกทิ้งร้างไม่มีการใช้งาน สำหรับกำลังผลิตซากโค-กระบือวันละ 100 ตัว

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ขณะที่โรงฆ่าสุกรสามารถผลิตซากสุกรได้วันละ 2,000 ตัว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคาใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโรงฆ่าโค-กระบือ ระยะสัญญาเช่า 15 ปี แต่จะยกเว้นค่าเช่าใน 24 เดือนแรก เพื่อให้ปรับปรุงอาคารและเครื่องจักร เนื่องจากโรงฆ่าสุกรมีขนาดพื้นที่และสายพานการผลิตยาวกว่าโรงฆ่าโค-กระบือ คาดจะได้บริษัทในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้