ทช.เปิดป่าในเมือง 20 แห่ง คลุม 16 จว.ติดทะเลหมื่นไร่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ทส.มอบให้ ทช.ดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชน โดยแต่ละพื้นที่จะมีรูปแบบกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ เส้นทางเดินระยะใกล้เส้นทางปั่นจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อน มีลานกางเต็นท์ และสามารถออกกำลังกายได้ด้วย ทั้งนี้ ทส.ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2561 จะเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง ทั่วประเทศกว่า 246,000 ไร่

อธิบดี ทช.กล่าวต่อว่า ทช.ได้เปิดโครงการป่าในเมืองระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ขึ้นเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของปี โดยโครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง เริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 500 ไร่ เพื่อจัดทำศาลาเรียนรู้ ศาลาพักผ่อน สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ท่าเทียบเรือ 2 จุด และอาคารสำนักงานโครงการ และพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระยองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ไปพร้อมๆ กันโดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา และจะดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ” เพื่อความสุขของคนไทยขึ้นอีก 20 แห่ง ใน 16 จังหวัดติดชายทะเลรวมพื้นที่จำนวน 10,547 ไร่

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน