ฮ่องกงผ่านกฎหมายห้ามซื้อขายงาช้าง ตั้งเป้ายุติสมบูรณ์ปี 2021

FILE PHOTO: Ivory tusks seized by Hong Kong Customs are displayed at a news conference in Hong Kong, China July 6, 2017. REUTERS/Bobby Yip/File Photo

บีบีซีและรอยเตอร์สรายงานว่า สภานิติบัญญัติฮ่องกงลงคะแนนเสียงผ่านร่างกฎหมายห้ามค้าขายงาช้างในฮ่องกง ซึ่งฮ่องกงเป็นตลาดค้าปลีกงาช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตามหลังประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้างาช้างรายใหญ่ของโลกที่ก่อนหน้านี้ได้ออกกฎหมายห้ามค้าขายงาช้างเช่นกัน

โดยฮ่องกงนั้นจะค่อยๆ ลดการซื้อขายงาช้างลงเรื่อยๆ และตั้งเป้ายุติการซื้อขายงาช้างแบบสมบูรณ์ในปีค.ศ.2021 หรือพ.ศ.2564

ทั้งนี้ก่อนการลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีกลุ่มนักอนุรักษ์มารวมกลุ่มกันถือป้ายประท้วงด้วย โดยนักอนุรักษ์เปิดเผยว่า การที่ตลาดฮ่องกงซื้อขายงาช้างได้อย่างถูกกฎหมายนั้นทำให้เป็นแหล่งฟอกเงินของการค้าผิดกฎหมาย

REUTERS

อนึ่งฮ่องกงยึดมั่นในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส ซึ่งเริ่มควบคุมการค้างาช้างระหว่างประเทศในช่วงปีปีค.ศ. 1970 และห้ามการค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ปีค.ศ1990 (พ.ศ.2533) โดยผู้ที่มีใบอนุญาตครอบครองงาช้างก่อนพ.ศ.2533 ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้

ด้าน WildAid องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่อต้านการฆ่าสัตว์เพื่อการค้านั้นระบุว่า ช้างถูกฆ่าแบบผิดกฎหมายมากกว่า 30,000 ตัวในทุกๆ ปี

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์