‘กฤษฎา’ สั่งเกษตรช่วยชาวบ้านสร้างฝายด้วยศาสตร์พระราชาสู้ภัยแล้ง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 31 ม.ค. 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เขียนหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ถึง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมชลประทาน กรณีชาวบ้าน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมมือร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต ศาสตร์พระราชา โดยลุกขึ้นมาต่อสู้กับความแห้งแล้ง ภัยธรรมชาติที่คุกคามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทุกๆ ปี

โดยนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำ ครูฝาย ปักธงรบกับความแห้งแล้ง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกิน น้ำใช้ เพื้อการเกษตร ดีกว่าปล่อยไหลลงสู่คูคลอง แม่น้ำ ทะเล ซึ่งชาวบ้านได้แต่นั่งมอง ทำตาปริบๆ จะไม่มีอีก

“ดังนั้นเรื่องนี้ ขอให้พิจารณานำไปขยายผลดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถดำเนินการได้ด้วย ทั้งนี้ อาจขอใช้งบประมาณกลางปี 2561 ก็ได้ แต่เน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเหมือน จ.ฉะเชิงเทราด้วย อย่าดำเนินการโดยภาครัฐฝ่ายเดียวนะครับ”
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์