ชาวนาสงขลาร้อง!! ขอรัฐช่วยเหลือ หลังหว่านข้าวแล้วฝนตกหนักเสียหายเกลี้ยง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดทุ่งสงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา นายถาวร แซ่อิ้ว ประธานชมรมชาวนาข้าว จ.สงขลา และชาวนา 300 คน ได้ยื่นหนังสือให้นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตร จ.สงขลา และนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด ผู้แทน ธ.ก.ส.สงขลา และ นายก อบต.แดนสงวน เป็นผู้แทนในการรับเรื่องร้องเรียนขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ อ.ระโนด ที่หว่านข้าวแล้วได้รับความเสียหายจากฝนตกหนัก

นายถาวรกล่าวว่า เกษตรกร 1,352 ราย พื้นที่ 20,351 ไร่ ได้รับความเดือดร้อนจากการทำนาข้าว เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันช่วงวันที่ 7-15 มกราคม 2561 ทำให้ข้าวที่หว่านเสียหาย ต้องหว่านใหม่ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มีความประสงค์ให้ภาครัฐช่วยเหลือ ให้ชดเชยค่าเมล็ดพันธุ์หรือจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหว่าน 3 วันก็เสียหาย

นายประสงค์กล่าวว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบได้ จังหวัดจะได้พิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมอีกครั้ง

ทั้งนี้ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวหว่านจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำให้ชาวนาไม่ได้รับสิทธิในการเยียวยาช่วยเหลือ

ที่มา มติชนออนไลน์