เผยงบ 5,000 ล้านช่วยเเรงงาน จัดโครงการอบรมผู้มีรายได้น้อย-ช่างทั่วประเทศ

นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เผยโครงการ เกี่ยวกับการพัฒฯนาอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียน โดยกระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคน จะมีการฝึกอบรมช่างชุมชน ทั่วประเทศ ประมาณ 8,7902 คน วงเงินงบประมาณที่ได้รับประมาณ 5,000 ล้านบาท ก็มีฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง ประมาณกว่า 900,000 คน รวมแล้วประมาณ 1 ล้านคน งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ทั่วประเทศ รวมถีงลงที่ จ.สระบุรี

ช่วงนี้ก็เป็นการปูพรม ลงพื้นที่ รวมถึงรากหญ้า ผู้มีรายได้น้อยตามหมู่บ้านไม่ถึง 30,000 บาทให้มากขึ้น จะได้มีการฝึกอบรมยกระดับ ให้ตามหมู่บ้านต้องการฝึกอบรมอาชีพอะไร จะได้จัดสรรให้ฝึกอบรมยกระดับจากรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท ให้มีรายได้มากขึ้น จะไดหนีความยากจน กระทรวงแรงงานก็เป็นทางช่วยในทางหนึ่ง

การอบรมช่างชุมชนนี้จะ ฟรี และได้ข่าวว่าจะมีเครื่องมือให้ด้วยติดตัว อาจจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ในการฝึกอบรม ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง จะได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ ตัวเองและครอบครัว