ทุ่ม 32 ล้าน ลุยศูนย์ “นวัตกรรมสมุนไพร” ครบวงจรภาคเหนือ

กรมการแพทย์แผนไทยทุ่มงบฯ 32 ล้าน นำร่องเชียงใหม่ เปิดฉากศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ จับมือคณะเภสัชฯ มช.-STeP เร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มสมุนไพร และยาจากสมุนไพร มุ่งพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรไทยสู่การส่งออก หนุนผู้ประกอบการต่อยอดเชิงธุรกิจ ตั้งเป้าระยะ 4 ปี เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 7 พันล้านบาท

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในปีนี้ (2561) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพร ด้านบริการและด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจสู่การส่งออกตลาดโลก โดยได้สนับสนุนงบประมาณ 32 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ (northern herb innovation-total solu-tion center : N-HITSC) โดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ

 สำหรับการจัดตั้งศูนย์ N-HITSC ดังกล่าว จะมุ่งยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรทั้งหมด อาทิ กลุ่มเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มสมุนไพร และยา ภายใต้การผลิตที่ครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในเชิงธุรกิจเพื่อต่อยอดสู่การส่งออก

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ในปี 2558 พบว่าตลาดสมุนไพรในประเทศไทยมีมูลค่าราว 180,000 ล้านบาท และในปี 2560 เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 40% จากปี 2558 มีมูลค่าถึง 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสมุนไพรมีโอกาสที่จะเติบโตได้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งจะเป็นกลุ่มประเทศนำร่องที่จะผลักดันสมุนไพรไทยไปบุกตลาด และอีกกลุ่มประเทศที่มีโอกาสทางการตลาดคือยุโรป

ครบวงจร – กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนงบประมาณ 32 ล้านบาท ตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ ตั้งเป้า 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในฐานะแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้ดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ (N-HITSC) โดยเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร นักวิจัย การรับโจทย์ความต้องการจากผู้ประกอบการสมุนไพรให้เป็นกลไกและส่วนขับเคลื่อนสำคัญให้ศูนย์ N-HITSC ได้อย่างเข้มแข็งและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยพบว่ามูลค่าทางการตลาดสมุนไพรของภาคเหนืออยู่ที่ราว 10,000 ล้านบาท

เป้าหมายสำคัญของศูนย์ N-HITSC จะเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพรและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา ทั้งในการวิจัยและการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไปสู่เชิงธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจสมุนไพรที่จะพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มยา กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ โดยคาดว่าในอนาคตศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ (N-HITSC) จะเข้ามาอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 20,000 ตารางเมตร และเตรียมเปิดบริการอย่างเป็นทางการภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้

ทั้งนี้ คาดว่าการพัฒนาของศูนย์ N-HITSC จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสมุนไพรได้ 15-20% ต่อปี และตั้งเป้าว่าภายในระยะ 4 ปีของการดำเนินโครงการของศูนย์ N-HITSC จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของตลาดสมุนไพรภาคเหนือเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์