ปล่อยกู้ ‘ธุรกิจท่องเที่ยว’

นายสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลวางนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอี ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนั้น ทางกรมการท่องเที่ยว และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม สร้างวิธีกระตุ้นให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าว หลังจากที่เปิดวงเงิน 8,000 ล้านบาทมาแล้ว แต่ยังมีธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสนใจน้อยมาก

เนื่องจากในระยะอีก 2-3 เดือนต่อไปนี้ บริษัทนำเที่ยวจะต้องเตรียมรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากการแก้ไขกฎหมายเพิ่มวงเงินหลักประกันธุรกิจนำเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์นำคนไทยไปต่างประเทศที่เพิ่มวงเงินจาก 2 แสนบาท เป็น 5 แสนบาท เพื่อปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว เพราะวงเงินหลักประกันยังต่ำเกินไป สำหรับการรับรองค่าเสียหาย

“ถือแนวคิดที่ดีเรื่องการคุ้มครองนักท่องเที่ยว ให้มีหลักประกันเบื้องต้นที่สูงขึ้น ดังนั้น ด้วยต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นกลุ่มเอสเอ็มอีท่องเที่ยวรีบใช้ประโยชน์เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามกรอบที่รัฐบาลส่งเสริมอยู่ ก็จะช่วยลดปัญหาสภาพคล่องลงไป”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด