ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมฯ เปิดตัวเว็บไซต์ รวบรวมความรู้-ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (Thailand Breast Cancer Community) ได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ ที่รวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

เพราะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทย และมีผู้ป่วยที่ใช้ชีวิตอยู่กับมะเร็งเต้านมประมาณ 34,000 คน พวกเรา “ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (Thailand Breast Cancer Community) ” ชมรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ญาติ ผู้รอดชีวิต พยาบาล และผู้มีจิตอาสาจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมว่ามีความยากลำบากทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและขาดแคลนกำลังใจ จึงจัดทำเว็บไซต์ https://tbcc-community.com ขึ้นมา เพื่อทำการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการเตรียมตัวรักษา การดูแลตัวเองขณะรักษา/หลังการรักษา

รวมไปถึงวิธีการป้องกัน สังเกต มะเร็งเต้านม รวมไปถึงพลังบวกและกำลังใจดี ๆ สำหรับผู้ป่วยและญาติ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง

นอกจากเว็บไซต์ใหม่ที่ ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย ตั้งใจจัดทำขึ้นมาแล้ว ก็ยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งอีเมลแฟนเพจ กรุ๊ปไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งคนทั่วไป จิตอาสา และผู้ป่วย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งประชาชนและผู้ป่วยทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมได้เช่นกัน

ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชม https://tbcc-community.com พร้อมแชร์ไปให้กับคนที่สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์