‘กรุงไทย’ พร้อมหนุน เอสเอ็มอี ให้กู้รายละ 100 ล. ผ่อนนาน 10 ปี

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นกลไกสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้ธุรกิจสามารถเติบโต ล่าสุดจึงออกสินเชื่อ ‘กรุงไทยเอสเอ็มอีรักกันยาวๆ’ ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการวงเงินสำหรับลงทุนขยายกำลังการผลิต หรือเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดระยะเวลากู้ ผ่อนชำระนาน 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หรือ MLR-1% ต่อปี ปัจจุบัน MLR อยู่ที่ 6.275% ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อที่ 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เอสเอ็มอีที่สามารถขอสินเชื่อได้ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มียอดขาย 100-500 ล้านบาท ต่อปี ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีกำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปี โดยโครงการนี้เปิดดำเนินการให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอสินเชื่อได้แล้วผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน