แม็คโคร ผนึกกำลังกับ อย.บุกสวนส้มภาคเหนือ คัดสรรส้มคุณภาพ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โครงการ “ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้”

บริษัท   สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยคุณจุฑารัตน์  พัฒนาทร  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นำคณะทำงานภาคประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มทรายทอง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการที่ดีด้านการเกษตรจนประสบผลสำเร็จภายใต้ “โครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้” ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 20,000 ไร่ เพื่อสร้างมาตรการและนวัตกรรมในการลดสารพิษตกค้าง พร้อมพัฒนาและยกระดับเกษตรกรในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 60 ราย ทำให้สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความปลอดภัยจากสารตกค้าง และยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีความยั่งยืน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าย้อนกลับได้จนถึงฟาร์มด้วย QR Code

ตำแหน่งการยืนจากซ้ายไปขวา   

  1. คุณชูเกียตริ สินชัยพานิช  ผู้จัดการทั่วไปสวนส้มทรายทอง
  2. คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ ประธานคณะทำงานภาคประชาชน
  3. คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  4. นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
  5. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
  6. แพทย์หญิงเพ็ญศรี จตุนิรัติศัย   รองประธานคณะทำงานภาคประชาชน
  7. คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร