อ.ส.ค.จับมือจุฬาฯ แตกไลน์ธุรกิจลุยเครื่องสำอางน้ำนมโค 100% แบรนด์บิวตี้มิลค์

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อ.ส.ค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมการแปรรูปนม (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้จับมือกับบริษัท อาร์แอนด์ ดี รีเสิร์ช แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด และศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องสำอาง จากน้ำนมโคสดแท้ 100% จากวัตถุดิบน้ำนมดิบฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

“อ.ส.ค.จับมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อทำวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเครื่องสำอางจากน้ำนมโค 100% (Beauty Milk) จากฟาร์มเกษตรกรไทย วางเป้าจำหน่ายตลาดภายในและอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับ เร่งขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของไทยทั้งระบบก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมโคนมของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ซึ่งยิงนกทีเดียวได้ 2 ต่อ เพิ่มไลน์ธุรกิจและส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยในการลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดในอนาคต”

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า จากผลดำเนินการศึกษาวิจัยเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจการนำน้ำนมโคสด 100% มาเป็นวัตถุดิบนั้น สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำนมโค (Beauty Milk) ในหลากหลายรูปแบบหลากหลาย มีคุณภาพและใช้ได้จริง เช่น สบู่จากน้ำนมโคสดแท้ 100% (Cleansing Soap) ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมโคสดแท้ 100% (Aroma oil) และครีมอาบน้ำนมโคสดแท้ 100% (Shower Cream) ใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื่น เป็นต้น ซึ่งหากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ อ.ส.ค. จะนำผลวิจัยดังกล่าวไปต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มไลน์สินค้าใหม่ของแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค จำหน่ายในตลาดต่อไปในอนาคตโดยวางแผนการตลาดมุ่งพัฒนาศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังตลาดอาเซียนและในประเทศเป็นหลัก

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกมิติทางการตลาดครั้งสำคัญของแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ที่เราจะไม่หยุดนิ่งแค่การเป็นผู้ผลิตนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นมเท่านั้น แต่กำลังแตกไลน์ธุรกิจ ไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางน้ำนมโคหรือ Beauty Milk แบรน์ไทย-เดนมาร์ค ที่ใช้วัตถุดิบจากน้ำนมโค 100% ของเกษตรกรไทยในประเทศ นอกจาก อ.ส.ค. จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมของไทยในการลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย”

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า แนวทางดังกล่าวนับว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาและวางแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่วางเป้าหมายสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่มและผลักดันนมไทย-เดนมาร์คสู่นมแห่งชาติ เป็น Top of Mind ในอุตสาหกรรมนมภายในปี 2564

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์