พะเยาอ่วม! หลายหมื่นชีวิตเดือดร้อน พืชไร่เสียหาย ทุกข์ซ้ำศัตรูพืชบุก 6 อำเภอ เสียหายกว่า 4 หมื่นไร่

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตร จ.พะเยา เปิดเผยว่าในพื้นที่พะเยา เกิดฝนตกเมื่อเดือนสิงหาคมผ่านมา ฝนได้ตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ อ.เชียงคำ-เชียงม่วน-ภูซาง และอ.ปง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือนายนพรัตน์ คันทะเรศร์อายุ 39 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.นาปรัง อ.ปง ด.ช.ณัฐภูมิ ป่าสุวรรณ อายุ 1.10 ขวบ อยู่ในพื้นที่ ต.ขุนควร-ปง ความเสียหายรวม 18 ตำบล 120 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเสียหายกว่า3,000 ครัวเรือนนับ 9.000 คน ความเสียหายทางด้านการเกษตรไร่ข้าวโพด 50.000 ไร่ ที่นา  30.000 ไร่  และเมื่อวันที่ 11-12 ก.ย.เกิดฝนตกน้ำป่าไหลหลากอย่างหนักเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอเช่น อ.เมืองพะเยา อ.ภูกามยาว และ อ.ดอกคำใต้ รวม 17 ตำบล161 หมู่บ้าน แล้วเสียหายมากคือ อ.ดอกคำใต้ รวม 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน กว่า 15,625 คน ส่วน อ.เมืองพะเยา เสียหาย 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ราษฎรความเดือนร้อนนับ 1,000 ครัวเรือน นอกนั้นอีก 2 อำเภอ เสียหายเล็กน้อยรองลงมา  ตามลำดับแล้วพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 20.000 ไร่

นายอุดมศักดิ์กล่าวอีกว่า ล่าสุดในพื้นที่พะเยา 6 อำเภอ ประสบปัญหาทางด้านศัตรูพืช แยกออกเป็นแต่ละอำเภอประกอบด้วย อ.เมืองพะเยา- จุน- เชียงคำ- ดอกคำใต้ – แม่ใจ และภูซาง รวม 39 ตำบล 347 หมู่บ้าน เบื้องต้นได้มอบหมายให้เกษตรตำบล,อำเภอ เร่งดำเนินให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิดเช่นโรคระบาดไหม้ข้าว- เพลี้ยกระโดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว ที่ระบาดในนาข้าวอยู่ในขณะนี้  ส่วนความเสียหายทางด้านภัยธรรมชาติทั้ง 2ชนิดไม่ว่าจะเป็นอุทภัยและโรคระบาดหรือศัตรูพืช ทางเกษตรจังหวัดฯ ได้ส่งไปยัง รบ.คสช.แล้ว

201610091147498-20091113100932

นอกจากนี้ รายงานระบุว่า เกษตรจังหวัดฯ ได้สรุปพื้นที่เกิดศัตรูพืชในนาข้าว  6 อำเภอ  39 ตำบล 347หมู่  พื้นที่ทำนาได้รับความเสียหาย จำนวน 40,272 ไร่  ในเชิงพาณิชย์คิดเป็น 1ไร่  ประมาณ 800-1.000 กก. ความเสียหายรวม 40.272.000 กิโลกรัม หรือ 40.272 ตัน ถ้าหากคิดเป็นราคาข้าวเปลือกตามไซโล ณ วันนี้ราคา กก. ละ 15-17 บาท รวมเป็นเงินนับ 684.624.000 ล้านบาท ในส่วนการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและระยะยาว ให้ชาวนาไปลงทะเบียนรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล คสช.  รับค่าชดเชยเป็นเงินไร่ละ  1,113 บาท แต่ที่นาจะต้องความเสียหายจากโรคระบาดที่เป็นศัตรูพืชโดยสิ้นเชิง คิดเป็นความเสียหาย 90% และภาพรวมความเสียหายทางด้านพื้นที่ทำการเกษตรคิดเป็นเงินกว่า 684 ล้านบาท