วท.ดัน “ย่านนวัตกรรม” ขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ 4.0”

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า วท.ได้ผลักดันโครงการย่านนวัตกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย รองรับการเติบโตของนวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสตาร์ตอัพให้รวมกลุ่มกัน ซึ่งนวัตกร กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง ย่านนวัตกรรมจะเป็นพื้นที่สำหรับทดลองธุรกิจใหม่ๆ และเป็นแหล่งงานรองรับธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย โดยใช้พื้นที่เศรษฐกิจภายในเมืองซึ่งมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐลงทุนไว้แล้ว และดึงเอกลักษณ์ทั้งในเชิงวิถีชีวิต การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและองค์ความรู้จากหน่วยงานทุกภาคส่วน มาเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นวัตกรได้ผลิตและใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าธุรกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังนั้น ย่านนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวเชื่อมเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตตั้งแต่ระดับย่านไปจนถึงระดับประเทศ

“ปีที่ผ่านมา วท. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายร่วมกันศึกษาและพัฒนาย่านนวัตกรรม 11 พื้นที่ ในกรุงเทพฯ 7 ย่าน ได้แก่ โยธี ปทุมวัน คลองสาน รัตนโกสินทร์ กล้วยน้ำไท ลาดกระบัง ปุณณวิถี และย่านนวัตกรรมในภาคตะวันออก 4 ย่าน ได้แก่ บางแสน ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา-บ้านฉาง ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้ขึ้นอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ตอัพในเอเชีย และเป็นอันดับ 7 ของโลก จึงมีแผนขยายการพัฒนาย่านนวัตกรรมอีก 4 พื้นที่ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ด้วย” นายสุวิทย์ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน