เตือนชาวนาอย่าแห่ปลูกข้าวจนล้นตลาด เพียงดูแค่ราคาวันนี้ดี พณ.หนุนนาแปลงใหญ่บริหารข้าวครบวงจร

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ข้าวเปลือกในประเทศราคาดีเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิราคาสูงตันละ 1.7 หมื่นบาท ก็เกรงว่าเกษตรกรจะแห่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่จนล้นตลาดและราคาตกลงเหมือนในอดีต ดังนั้น อยากส่งสัญญาณถึงเกษตรกรให้ติดตามสถานการณ์และคำเตือนจากภาครัฐ เพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางการผลิต ทั้งการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2561 และนาปี 2561/62 ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินว่าฤดูกาลผลิตข้าวนาปรัง 2561 จะมีพื้นที่รวมประมาณ 11 ล้านไร่ และมีผลผลิตข้าวเปลือกรวม 7 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 10.4 ล้านไร่ และผลผลิต 6.5 ล้านตัน ขณะที่ประเมินการส่งออกปีนี้ไว้9.5-10 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับความกังวลกรณีรัฐเตรียมระบายข้าวคงเหลือในสต็อกอีกประมาณ 2 ล้านตัน จะกดดันราคาข้าวนาปรังใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านั้น ไม่ควรเป็นต้นเหตุให้ราคาข้าวในตลาดตกลง เพราะข้าวในสต็อกที่จะระบายนั้นเป็นข้าวเข้าอุตสาหกรรม ไม่ใช้เป็นการบริโภคทั่วไป โดยสัปดาห์หน้าคณะอนุกรรมการระบายข้าวที่มีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน จะมีการประชุมหารือและแผนระบายข้าว รวมถึงแผนผลักดันการส่งออก และยุทธศาสตร์ข้าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)ต่อไป คาดประชุมเดือนมีนาคมนี้

“แนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ยังใช้การตลาดนำการผลิต โดยเฉพาะการควบคุมดูแลเรื่องปริมาณที่เหมาะสม ผลักดันเพิ่มมูลค่าข้าวจากการเพิ่มชนิด และแปรรูปจากข้าว ก็จะส่งผลต่อราคาข้าวที่ดีต่อเนื่อง ในแผนส่วนหนึ่งคือสานต่อโครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งเมื่อเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันแล้ว ก็จะได้ข้อมูลและนำการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางถึงผู้บริโภคมาใช้ “น.ส.ชุติมา กล่าว

น.ส.ชุติมา กล่าวต่อว่า โครงการนาแปลงใหญ่ที่ได้มีการผลักดันจนประสบความสำเร็จ คือ การส่งเสริมข้าวพันธุ์ กข43 ที่ผ่านการวิจัยและทดลองปลูก จนเป็นที่รู้จักและจำหน่ายทั่วไปแล้ว ซึ่งชูจุดเด่นเป็นข้าวพันธุ์ใกล้เคียงกับข้าวขาว แต่มีความนุ่มและน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไต และจำหน่ายได้ราคาดี ซึ่งปี 2560 ภายใต้ระบบนาแปลงใหญ่นาปี มีพื้นที่รวม 100 ไร่ ให้ผลผลิต 20 ตันข้าวสาร และปี 2561 พื้นที่เพิ่มเป็น 3 พันไร่ ผลผลิต 600 ตันข้าวสาร โดยมีศักยภาพจะขยายพื้นที่เพาะปลูกถึง 3 แสนไร่

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาปลอมปนและรักษาคุณภาพข้าวและการตลาด กรมการข้าวกระทรวงเกษตรฯได้ออกเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ติดรับรองบนถุงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหากมีการลอกเลียนแบบมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ หรือหากปลอมเครื่องหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะประชุมหารือกลุ่มสหกรณ์ บริษัทตัวแทนจำหน่าย ที่สมัครเข้าโครงการรับซื้อและจัดจำหน่ายข้าวพันธุ์กข.43 ซึ่งจะเป็นต้นแบบของแผนการบริหารข้าวครบวงจรของไทย

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์