กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ อิมแพ็ค ดันงาน SIMA ASEAN สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุค 4.0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, คอมเอ็กซ์โพเชียม และ Axema ประเทศฝรั่งเศส จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 หรืองานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติด้านการเกษตรแห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค และบริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี โดยรวบรวมผู้ประกอบการ 300 บริษัทจากไทยและต่างประเทศ ร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมการเกษตรมุ่งเน้นเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรยุคประเทศไทย 4.0 Smart Farmer คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 รายจากทั่วภูมิภาค

มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำและอาหารก็จะเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตให้เพียงพอและสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand หรืองานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติด้านการเกษตรแห่งอาเซียน โดยความร่วมมือของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอมเอ็กซ์โพเชียม และ Axema ประเทศฝรั่งเศส จัดงานต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 ตระหนักและเห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร

การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค และบริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี โดยรวบรวมผู้ประกอบการ 300 บริษัทจากไทยและต่างประเทศ ร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมการเกษตรมุ่งเน้นเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรยุคประเทศไทย 4.0 Smart Farmer คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 รายจากทั่วภูมิภาค และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนการจัดงานฯ ได้จัดการเสวนาพิเศษ เรื่อง รุกหน้านวัตกรรม สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุค 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสากหรรมการเกษตรจาก กรมวิชาการเกษตร, สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร, เครือข่าย ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ประเทศไทย, บริษัท สมาร์ทฟาร์ม ประเทศไทย จำกัด และหจก.กรีนเซนเตอร์เซอร์วิส ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้นวัตกรรมใหม่ ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ดั้งเดิม อาทิ การใช้แอพลิเคชั่นเพื่อบริหารจัดการงาน การใช้โดรนเพื่อการเกษตร การใช้เครื่องจักรกล รวมถึงการทำระบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำเทคโนโลยีไปประยุกต์กับหน้างาน ในการลดแรงงาน ลดเวลาทำงาน เพิ่มคุณภาพให้ผลผลิต

สำหรับ SIMA ASEAN Thailand 2018 ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันเกษตรกรไทยและอาเซียน ได้เข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ พร้อมกันนี้ นักธุรกิจการเกษตรจะได้พบผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคเพื่อเจรจาธุรกิจ รวมทั้งสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งจัดโซนพิเศษ Agri-Tech Zone เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ เช่น แอพพลิเคชั่น โดรน เทคโนโลยีสำหรับโรงเรือน เป็นต้น และอีกโซนหนึ่งคือ Thai Agri Focus Zone เพื่อรวบรวมสินค้าแบรนด์ไทย ที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของคนไทย นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาให้ความรู้อีกหลากหลายหัวข้อ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้างานได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com