ทม.ประจวบฯ จ่อวิกฤตขยะ! “บ่อนอก” ต้านผุดแหล่งบำบัด “วังก์พง” สั่งห้ามขนผ่านพื้นที่

นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง (ทม.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลประสบภาวะวิกฤตในการบำบัดขยะมูลฝอยวันละกว่า 30 ตัน และปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้สั่งการให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพื่อจัดหาสถานที่บำบัดขยะแห่งใหม่ หลังจากที่ผ่านมาเทศบาลได้ทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนเดือนละ 8 แสนบาท ใช้รถคอนเทนเนอร์พ่วงบรรทุกขยะไปบำบัดชั่วคราว ภายในศูนย์บำบัดขยะรวมภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี แต่ปัจจุบันศูนย์บำบัดดังกล่าวมีปริมาณขยะจำนวนมากใกล้เต็มความจุ

“ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังก์พง อำเภอปราณบุรี ทำหนังสือแจ้งให้รถบรรทุกขยะของเทศบาลเมืองประจวบฯและเทศบาลหัวหินระงับการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ จนกว่าจะใช้รถบรรทุกขยะที่ปกคลุมปิดมิดชิด เพื่อป้องกันขยะร่วงหล่น รวมทั้งน้ำเสียจากขยะ จากเดิมใช้รถคอนเทนเนอร์บรรทุกขยะผ่านพื้นที่เขตชุมชน ทำให้มีประชาชนร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้เพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นได้เจรจากับบริษัทเอกชน เพื่อให้นำขยะไปบำบัดชั่วคราวที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทำให้เอกชนมีต้นทุนในการขนส่งที่สูงขึ้น แต่เทศบาลได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อขอความช่วยเหลือ แม้ว่าบริษัทจะต้องขาดทุน เนื่องจากเดิมมีการทำสัญญาจ้างไว้ล่วงหน้าในราคาขนส่งเดือนละ 8 แสนบาท”

นายสุทธิพร กล่าวด้วยว่า ปัญหาจากการใช้งบประมาณในการบำบัดขยะค่อนข้างสูง ปีละมากกว่า 10 ล้านบาท ทำให้เทศบาลไม่เหลืองบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านอื่น ขณะที่เดิมเทศบาลเมืองได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศูนย์บำบัดขยะรวมขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอกุยบุรี และ อำเภอทับสะแก แต่หลายปีที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง หลังจากเทศบาลได้จัดซื้อที่ดินไว้ 98 ไร่ รวมทั้งพื้นที่ใน ตำบลบ่อนอก แต่ไม่สามารถทำโครงการบำบัดขยะขนาดใหญ่ได้ เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน