ตลาดเกษตรกรปราจีนบุรีเปิดขายทุกวันศุกร์ ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร นายประยงค์กล่าวว่า “ผลผลิตที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีนั้น จำหน่ายโดยเกษตรกรผู้ผลิตจริง ซึ่งนำมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายนั้น สด สะอาด ปลอดภัย และราคาย่อมเยา” โดยนางสาวพัชรินทร์ พุทธฤทธิ์ Young Smart Farmer จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าของนาถนรินทร์ไฮโดรฟาร์ม กล่าวถึงเหตุผลที่มาจำหน่ายผลผลิตในตลาดเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีว่า “เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคผู้ผลิตเจอกันโดยตรง สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้า และเป็นการประชาสัมพันธ์ฟาร์มของผู้ผลิตอีกทางหนึ่ง”

ซึ่งตลาดเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีนี้ จะเปิดจำหน่ายผลผลิตทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 05.00 น.  เป็นต้นไป บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี