มะพร้าวกะทิพวงร้อย ผลน่ารัก พอเหมาะ พบ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ราคาถึง 100 บาท/ลูก

มะพร้าวกะทิ เกิดจากการกลายพันธุ์ เนื้อผลมีเนื้อนุ่มหนา น้ำข้นเหนียวเป็นวุ้น หากกินในช่วงที่พอเหมาะจะรสชาติดี เดิมทีมีความเข้าใจว่า กินมะพร้าวกะทิเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปัจจุบัน พิสูจน์แล้ว ไม่มีผลแต่อย่างใด

หากพบว่า มะพร้าวต้นไหนเป็นกะทิ มักจะพบในระยะต่อมา

มะพร้าวต้นหนึ่งมี 12 ทะลายต่อปี อาจจะพบกะทิในทะลายที่ 2 ทะลายที่ 5 แต่ละทะลายอาจจะพบ 1-2 ผล

ในทางวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร วิจัยให้ได้มะพร้าวกะทิ 18-20 เปอร์เซ็นต์

3

ยกตัวอย่าง หากปลูกพันธุ์กะทิของศูนย์วิจัยฯ ลงดินไป เมื่อให้ผลผลิต 100 ผลต่อต้นต่อปี จะมีกะทิ 18-20 ผล ในทางปฏิบัติ เกษตรกรจะขายผลแห้ง 80 ผล เป็นมะพร้าวขูดน้ำกะทิ (มะพร้าวแกง) ผลละ 7 บาท เป็นเงิน 560 บาท ส่วนผลกะทิ ขายผลละ 40 บาท เป็นเงิน 800 บาท ดังนั้น เกษตรกรจะมีรายได้ 1,360 บาทต่อต้นต่อปี ในสภาพความเป็นจริง ผลผลิตอาจจะน้อยกว่า 100 ผล หรือมากกว่า 100 ผลต่อต้นต่อปี ก็ได้

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ ทองยงค์ ปลูกมะพร้าวอยู่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ 100 ไร่ เป็นมะพร้าวน้ำหอม รบ.1, รบ. 2, รบ.3

อย่างอื่นมีมะแพร้ว, มะพร้าวพันธุ์กะทิ จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และมะพร้าวพวงร้อย

มะพร้าวพวงร้อย ที่สวนแห่งนี้ ระหว่างปีให้ผลผลิต 12 ทะลาย มีดกมากๆ 60-100 ผลต่อทะลาย ราว 4-5 ทะลายที่เหลือ ผลผลิต 10-15 ผลต่อทะลาย

การใช้ประโยชน์จากมะพร้าวพวงร้อย คือกินเป็นมะพร้าวอ่อน

1

อย่างไรก็ตาม ความพิเศษของมะพร้าวพวงร้อยที่นี่ ผลกลายเป็นมะพร้าวกะทิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ บอกว่า พบประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ หมายถึง มะพร้าว 100 ผล จะพบผลกะทิ 3-5 ผล โดยที่มะพร้าวกะทิพวงร้อยมีผลขนาดเล็ก สวย น่ารัก คนที่ชอบกิน 1 ผล อิ่มพอดี

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ ทองยงค์ ได้ที่ โทร. 081-836-6228 และ 02-378-2620

 

เผยแพร่ออนไลน์ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559