เปิดโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัย “นกชายเลนปากช้อน” ก่อนสูญพันธุ์ที่ “โคกขาม”

ที่บริเวณลานพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย นิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต “นกชายเลนปากช้อน” จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์นกชายเลนโคกขาม ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนที่สนใจนกชายเลน และนักเรียนจาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก

ดร. อัษฎาพร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และสนับสนุนการดำเนินงานจากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ IUCN เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ภารกิจ โดยได้ให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1. นกชายเลนปากช้อน เป็นนกอพยพหนีหนาวมาพักอาศัยในแถบประเทศที่อบอุ่น ปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ดำเนินงานในพื้นที่ ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 2. นกกระเรียนพันธุ์ไทย เคยสูญพันธุ์ในธรรมชาติไปจากประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีการเพาะขยายพันธุ์ และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3. พลับพลึงธาร พืชน้ำเฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะรอยต่อทางตอนล่างของจังหวัดระนอง และตอนบนของจังหวัดพังงา ปัจจุบันอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์ ดำเนินงานในเขตพื้นที่ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

“สำหรับโครงการนี้มีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 ปี ซึ่งจะได้มีการจัดทำและพัฒนากรอบกฎหมาย และการส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยในส่วนของนกชายเลนปากช้อน ได้มีการวางแผนที่จะขยายพื้นที่ดำเนินงานไปสู่บริเวณบ้านปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีต่อไปด้วย”

ด้าน นายศักดิ์ชัย เนตรล้อมวง ประธานชมรมอนุรักษ์นกชายเลนโคกขาม บอกว่า สำหรับบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำใน ตำบลโคกขาม ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนปากช้อนและนกอพยพนั้น ในแต่ละปีพบว่ามีนกชายเลนปากช้อนอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลโคกขาม เพียง 1 ตัว เท่านั้น เป็นนกชายเลนปากช้อนรหัส 05 โดยดูจากรหัสและสัญลักษณ์ที่ผูกติดไว้ที่ขา ซึ่งจะบินมาในทุกๆ ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันแล้ว ส่วนอีกตัวหนึ่งพบอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นสิ่งที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติม คือการค้นหาหรือศึกษาความน่าสนใจของถิ่นนี้ว่ามีอะไรที่ทำให้นกชายเลนปากช้อน นกหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์นั้นบินกลับมาที่แห่งนี้ในทุกๆ ปี

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก ณัฏฐนันท์ ศิริสันติวรกุล