ทุ่ม 5 หมื่นล้าน ขยายถนนรอบเขาใหญ่ นักท่องเที่ยวขี่จักรยานเพลิน

นครราชสีมา – นายธนะชัย อินทรศร ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (นม.3052) เผยถึงโครงการขยายถนนทางหลวงชนบท นม.3052 ปากช่อง-วังน้ำเขียว เชื่อมโยงแหล่งเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวเขาใหญ่ ว่าริมถนนทางหลวงชนบทเส้นนี้ มีแหล่งท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ โรงแรม รีสอร์ต เนื่องจากพื้นที่ถนนผ่านเลาะติดกับแนวเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ ไปสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข 304 ระยะทาง 80 ก.ม. ในพื้นที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง มีสถานที่สำคัญ คือเป็นเส้นทางเสด็จผ่าน ที่ประทับ “ตำหนักทิพย์พิมาน” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สำหรับการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการเล่นปั่นจักรยานรอบเขื่อนลำพระเพลิง ในช่วงต่อไปอีก 5 ก.ม. ให้ไปบรรจบกับโครงการที่สร้างเสร็จแล้วในปี 2560 ระยะทางรวมแล้ว 7 ก.ม. นักท่องเที่ยวจะได้ปั่นจักรยานรอบเลาะริมเขื่อน เลาะแนวเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ รับรองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอันดับต้นๆ ของพื้นที่ภาคอีสานแน่นอน

โครงการที่ 2 คือการก่อสร้างขยายช่องทางจราจร จาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง โดยใช้งบประมาณ 53,500,000.00 บาท ในส่วนนี้ นำไปปรับปรุงขยาย 4 ช่องทาง ซึ่งตลอดเส้นทางเป็นทางขึ้นเนินเขา ลงเนินต่ำ จุดทางโค้งอันตราย เสร็จไปแล้วหลายจุด ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน และวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว แต่บางจุดผ่านหมู่บ้าน ชุมชนก็ยังขยายเป็น 4 ช่องทางไม่ได้ แต่ก็ได้ขยายผิวถนนออกไป ทำให้การสัญจรสะดวกมาก ขึ้นเป็นบางช่วง

ทั้งนี้การก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 90% ในระยะทาง 80 ก.ม.จากถนนธนะรัชต์ ทางขึ้นด่านอุทยานฯ เขาใหญ่ ไปบรรจบ ก.ม.80 วังน้ำเขียว ซึ่งจะเป็นถนนอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสวยงามท่ามกลางพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่มีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561