ภาพประทับใจ “พระองค์ติ๊ด” ทรงเปิดงาน “ทุ่งทานตะวัน”

เป็นภาพประทับใจ เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โอกาสนี้ เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมเวิร์คชอป การจัดสวนของขวัญ หัตถกรรมท้องถิ่น การทำกังหันลมทานตะวัน การทำผ้ามัดย้อม และเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมอื่นๆ อย่างใกล้ชิดกับพสกนิกรที่เฝ้ารับเสด็จ สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดงาน ทุ่งทานตะวัน จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ระหว่างวันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาภายหลังการเก็บเกี่ยวให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

 

ที่มา : มติชนออนไลน์