“ประมง” คุมเข้มปิด “อ่าวไทย”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง เปิดเผยว่า การประกาศ “ปิดอ่าวไทย” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม ของทุกปี ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเลอ่าวไทย เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะ “ปลาทู” สัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับปีนี้มีการประกาศข้อกำหนดแตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากผลการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำพบว่ามาตรการปิดอ่าวที่ผ่านมาไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน และชาวประมงต้องการให้ภาครัฐทบทวนพื้นที่ทำการประมง เครื่องมือที่ใช้ทำการประมงให้เหมาะสมกับทุกฝ่าย

นายถาวร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมประมงได้หารือร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ เพื่อปรับปรุงมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลางให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง 2558 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศมีความยั่งยืน โดยมีการออกประกาศฉบับใหม่ ตามประกาศ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ 3 จังหวัด ตามประกาศเพื่อบังคับใช้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน