ข้าวนาปีกำลังออกรวงแล้ว แต่บึงกาฬเจอฝนทิ้งช่วงจนขาดน้ำ ต้องซื้อน้ำผันเข้านา

เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีบ้านพันลำ บ้านแสนเจริญ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ที่มีพื้นที่ติดคลองส่งน้ำจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สูบน้ำจากแม่น้ำโขงไปตามคลองส่งน้ำ ต่างประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจากปัญหาหน้าแล้งมาเร็วหลังฝนทิ้งช่วงมายาวนานทำให้ข้าวนาปีที่กำลังตั่งท้องออกรวงเริ่มขาดแคลนน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงลำต้นดินในพื้นนาข้าวที่ขาดน้ำเริ่มแตกระแหง เกษตรจะรอฝนจากธรรมให้ตกลงมากลัวว่าจะไม่ทันการต้นข้าวจะแห้งตายก่อน จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สูบน้ำจากแม่น้ำโขงส่งตามมาตามคลองส่งน้ำมาขายให้ชาวบ้านในราคาถูกราคาค่าน้ำอยู่ที่ชั่วโมงละ 60 บาท จะซื้อน้ำมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นาของชาวนา เกษตรกรจะซื้อน้ำ 2 วันในหนึ่งสัปดาห์ ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปีสูงขึ้นครั้นจะรอนำฝนที่ตกลงมาต้นข้าวก็จะยืนต้นตายก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว