โรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมรับไฟป่า-หมอกควัน

ลำปางนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เผยว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมรับมือหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เรื่องการงดเว้นการเผา การเฝ้าระวัง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในท้องที่ กำหนดระยะวิกฤต นับตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์-10 เมษายน นี้ โดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ มีจำนวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมากที่สุดในประเทศไทยถึง 19 สถานี ที่ผ่านมาผลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กฟผ.แม่เมาะ เป็นปกติมาโดยตลอด ไม่เกินค่ามาตรฐานยืนยันว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เกิดจากไฟป่า ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างแน่นอน

การป้องกันไฟป่าจำแนกพื้นที่เฝ้าระวังออกเป็น 3 จุด คือบริเวณที่ดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น ยังกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมและขนไปทิ้งนอกแนวปลูกป่า และทำแนวกันไฟป่า รวมถึงการรับซื้อปุ๋ยหมักจากเศษพืชจากราษฎร

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด