“พิจิตร” ร้องสร้างฝาย 2 ปีใช้การไม่ได้ นาหมื่นไร่ได้รับผลกระทบหนัก

พิจิตรนายมนตรา บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง เผยถึงกรณีฝายกั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลบ้านบุ่ง ว่า ปัญหาเรื่อง ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบ้านบุ่งนั้นเป็นปัญหาซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้ง ฝายกั้นน้ำที่สร้างที่บริเวณหมู่ที่ 6 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้ สาเหตุเนื่องจากฝายกั้นน้ำนั้นไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งฝายแห่งนี้สร้างมาแล้ว 2 ปี แต่ก็เกิดปัญหาทุกปี โดยเฉพาะน้ำท่วม เมื่อน้ำมามากพนังปูนที่กั้นน้ำพังทลายลง เนื่องจากใช้ปูนแผ่นเรียบไม่ได้มาตรฐาน

ส่วนปัญหาภัยแล้งนั้น ฝายแห่งนี้กักเก็บน้ำไม่ได้เลย เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทำนามากกว่า 3-4 พันไร่ ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้งมาโดยตลอดทุกปี ชาวบ้านเคยร้องไปยัง อบต.บ้านบุ่งให้เข้ามาดำเนินการ แต่เรื่องก็เงียบ เมื่อสร้างมาแล้ว ไม่เข้ามาดูแลแบบนี้เท่ากับทำให้งบประมาณในการสร้างฝายสูญเปล่า หากสามารถใช้การได้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวนาตำบลหนองปลาไหลถึง 5-6 พันไร่ และเกษตรกรชาวนาตำบลบ้านบุ่งอีก 3-4 พันไร่ เพราะคลองแห่งนี้เชื่อมต่อกัน 2 ตำบล

แต่เมื่อฝายใช้การไม่ได้ เกิดปัญหาเรื่องการกักเก็บน้ำ ซึ่งในปีนี้ปัญหาภัยแล้งดูท่าทีแล้วจะหนักกว่าทุกปี น้ำในลำคลองเวลานี้ก็แห้งเพราะกักเก็บน้ำไม่ได้เลย

“อยากให้ผู้ใหญ่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพราะฝายแห่งนี้สร้างมาไม่นาน แต่ใช้การไม่ได้ ตอนนี้ชาวบ้านหมดหนทางที่จะแก้ไข เพราะไม่มีน้ำทำนา”
สำหรับฝายกั้นน้ำนี้สร้างมาตั้งแต่ปี 2559 ที่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบุ่ง โดยฝายนี้เชื่อมระหว่างตำบลหนองปลาไหล และตำบลบ้านบุ่งเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ แต่หลังจากที่สร้างเสร็จ ฝายกั้นน้ำแห่งนี้กลับใช้การไม่ได้ โดยเฉพาะแผ่นปูนที่กั้นน้ำในลำคลองที่ทางผู้รับเหมาใช้ปูนแผ่นเรียบที่ไม่ได้มาตรฐานมาก่อสร้าง เมื่อน้ำหลากมาทำให้พนังกั้นน้ำพังทันที

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด