น้ำผึ้งเดือน 5 ส่วนผสมสมุนไพรชั้นดี ที่หมอยาต้องการ

อย่างที่ทราบกันดีว่า น้ำผึ้ง คือของดีมีประโยชน์ จะนำมาประกอบอาหาร หรือทำเป็นยาคุณค่าก็สูงทั้งนั้น แต่น้ำผึ้งแท้ๆ ไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนในปัจจุบันหากินยากขึ้นทุกที สาเหตุหลักคือ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติลดน้อยลง ประกอบกับมีผู้รู้วิธีการเลี้ยงและดูแลผึ้งที่ถูกต้องมีจำนวนน้อย และจะสังเกตุได้ว่าน้ำผึ้งแท้ในปัจจุบันหายากไม่พอต่อความต้องการ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะสรรหาเฉพาะน้ำผึ้งเดือนห้าเท่านั้น บางคนอยากได้เพราะรู้ที่มาและสรรพคุณ อยากได้มารักษาโรค บางคนอยากได้ไปอย่างนั้น โดยที่ไม่รู้เลยว่าความหมายและประโยชน์คืออะไร

ปกติทั่วไปผึ้งจะให้น้ำหวาน 3-4 เดือน ต่อการเก็บน้ำผึ้ง 1 ครั้ง แต่ช่วงเวลานี้น้ำผึ้งคุณภาพจะต่ำ มีความชื้นสูง รสชาติของน้ำผึ้งจะไม่มีความหอมที่หลากหลาย เพราะมีข้อจำกัดคือ ไม่ใช่ฤดูดอกไม้บาน ไม่มีความหลากหลายของมวลพฤกษา

แต่หากเก็บเดือนห้า จะได้น้ำผึ้งคุณภาพสูงดอกไม้นาๆ ชนิดจะเบ่งบานพร้อมกัน ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ผึ้งสมารถกักตุนน้ำหวานได้ดี บวกกับความชื้นในอากาศต่ำ ทำให้ความชื้นในน้ำผึ้งต่ำกว่า 18 เปอร์เซ็น น้ำผึ้งจะมีความเข้มข้นสูง เก็บรักษาไว้ได้นาน รสชาติกล่อมกล่อม มีความหลากหลายทางสมุนไพร มากกว่าฤดูอื่น เพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการบ่มหรือหมัก